Skip to content

Hoe communiceren over partnership?

August 21, 2011

Voor bedrijven is het steeds belangrijker dat zij hun betrokkenheid tonen met de maatschappij, dat zij niet alleen maar commerciële doelstellingen tentoon spreiden. Maatschappelijke organisaties ofwel stichtingen zetten zich met man en macht in voor minder bedeelden in onze samenleving, maar het wordt niet makkelijker voor deze organisaties om te kunnen blijven bestaan. Donateurs en de overheden zijn steeds minder genereus. GoodMatch streeft er naar om zoveel mogelijk bedrijven en maatschappelijke organisaties te koppelen. Wij willen verbintenissen leggen die kloppen, die voor een langere duur stand houden en waar beide partijen baat bij hebben.  Als wij dan een juiste match realiseren, dan begint het pas!

Communicatie?
Stel dat er inmiddels een partnership is ontstaan. Hoe gaat uw bedrijf of maatschappelijke organisatie hier mee om? U en uw collega’s zijn blij dat er een mooi project is opgestart. De medewerkers kunnen op verschillende manieren betrokken zijn en dat verhoogt duidelijk de goede spirit. Op welke manier gaat u hierover naar buiten communiceren? Uiteraard is het best belangrijk dat mensen buiten uw organisaties om, weten van uw partnership. Maar u wilt uzelf niet teveel op de borst kloppen.

Social Media
Ons advies is om bijvoorbeeld op een verstandige manier gebruik te maken van social media. Middels social media kunt u de betrokkenen gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws omtrent uw partnership. Daarbij is social media het ultieme middel om uw eigen betrokkenheid te tonen. Laat zien wat dit partnership betekent voor uw medewerkers, waarom vinden zij het bijvoorbeeld zo leuk om een keer per jaar zich in te zetten als vrijwilliger voor jonge verstandelijk gehandicapten in Senegal? Faciliteer uw medewerkers op allerlei manieren zodat zij hun persoonlijke ervaringen kunnen beschrijven op een blog.

Inmiddels is wel duidelijk dat fans van een bepaalde organisatie of product heus niet continue alleen maar informatie willen ontvangen van dat specifieke product. Dus schroom niet om uit te wijden over het partnership-project terwijl het wellicht niet direct met uw corebusiness te maken heeft. Er zullen reacties komen en fans gaan zelf ook ervaringen beschrijven, de fans zullen zich meer betrokken voelen bij uw merk of organisatie.

Strategie
Nog steeds zijn veel organisaties niet genoeg bekend met social media, het vergt ook best wat tijd en moeite. Maar als die goed worden ingezet, komt er veel voor terug. Daarvoor is een goed plan nodig: een social media strategie. Bedenk vantevoren hoe de schrijfstijl is, welke onderwerpen wanneer worden besproken en hoe vaak er berichten geplaatst gaan worden enzovoorts. Zorg ervoor dat uzelf voortdurend op de hoogte bent van de statistieken, zodat u ook weet wat wel en niet werkt. En daarop natuurlijk kunt bijsturen.

Voorbeelden

Meer?
Er valt nog best wat te ontdekken over de communicatie en dialogen die via social media worden gevoerd over partnerships, later meer op deze blog over dit onderwerp. Heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag via de comments of via goodmatch2011@gmail.com!

Posted by

Sanne Smeets

Advertisements

Ook subsidiestop voor de Popunie

August 4, 2011

Door de stop van subsidie is de toekomst voor de Popunie erg onzeker. Vooral in lokale kranten was er veel te lezen over deze financiële strop voor de Popunie. Popunie bestaat al meer dan 25 jaar en heeft in die tijd veel kunnen betekenen voor de Nederlandse popmuziek.  Sinds de oprichting hebben ze vele duizenden muzikanten mogen verwelkomen in het demobestand. Daarnaast zijn er de afgelopen 25 jaar vele onderzoeken, festivals, projecten en (later ook) online tools door de Popunie georganiseerd, geïnitieerd en opgezet.

Vanaf 2013 zal de Popunie geen subsidie meer ontvangen van de provincie. De provincie zegt dat het de verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar de gemeente draagt niet bij als de provincie het laat afweten.

Bekend is dat met name de culturele sector flink de dupe is van de tekorten in de Nederlandse ambtelijke begrotingen. Particulieren en stichtingen schrijven petities die ondertekend kunnen worden in de hoop hiermee duidelijk te maken dat stopzetten van subsidie tot grote schade leidt. Maar is er dan echt geen andere manier om geld binnen te halen? Dat zou toch mogelijk moeten zijn als je een stichting hebt die een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij en voor veel mensen van waarden is?

Ik denk dat het afbouwen of het stopzetten van subsidies geen tendens is van deze tijd, maar een ontwikkeling is naar een nieuwe tijd. In deze nieuwe tijd zie je een groei aan bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en daarvoor de samenwerking zoeken met stichtingen. Gezamenlijk gaan ze een partnership aan met als doel om mooie sociale projecten op te zetten (commercieel als non commercieel).

Ligt hier dan niet een kans voor de Popunie? Popunie is lokaal gericht waardoor ze zich kunnen richten op bedrijven met lokale focus. Ook interessant zijn bedrijven met als doelgroep jongeren of met muziek als product of gerelateerd aan de muziek. Is crowd sourcing geen interessante optie? Dit is een veel gebruikte bron van geld voor startende musici, maar misschien ook voor Popunie. 

Ik hoop voor Popunie dat ze een doorstart kunnen maken. Het blijft natuurlijk lastig om je na meer dan 25 jaar opeens bezig te gaan houden met acquisitie. Is toch een lastig vak en je moet je weg erin weten. Maar volgens mij is de tijd is er rijp voor dat stichtingen de commerciële markt gaan betreden!

 

Posted by Marieke Schoenmaeckers

Onze eigen samenwerking!

June 6, 2011
GoodMatch schrijft en praat niet alleen over samenwerking, we doen het natuurlijk ook. Sinds half mei zijn tien webdevelopment studenten van het Mediacollege Amsterdam aan de slag voor onze nieuwe website. Het geeft behoorlijk wat energie en dynamiek!

Met wordpress kunnen we onze ambities natuurlijk nooit waarmaken, er moet iets nieuws komen. Dan kan je een webdeveloper in de arm nemen, je kan ook een interessante afstudeeropdracht formuleren voor studenten van het MA. En wij zijn voor dat laatste gegaan. Dus deden we een briefing aan de afstudeerders, kregen we een debriefing van hen en afgelopen week hadden we 10 functioneel ontwerpen onder onze neus. Daar zaten heel wat creatieve, interessante exemplaren tussen. De een verder uitgewerkt dan de ander, en hier en daar een verrassende oplossing voor een prangend vraagstuk. Het belooft heel wat en smaakt naar meer.

Zowel voor de studenten als voor ons zijn het intensieve weken…en in juni moeten wij uit 10 ontwerpen 1 favoriet kiezen. Spannend! We zijn natuurlijk pas begonnen en het eindresultaat is nog onbekend, maar deze samenwerking en de gesprekken met studenten en docenten zijn nu al de moeite waard!

Posted by Harriet Robijn

Social media niet meer weg te denken voor nonprofit-organisaties

January 6, 2011

Maatschappelijke organisaties kunnen tegenwoordig niet meer zonder aanwezig te zijn op social media. Via social media heeft de organisatie direct contact met alle betrokkenen, kan het de geïnteresseerden direct op de hoogte brengen van het laatste nieuws en niet onbelangrijk: online fundraising is gebaseerd op social media.

Twitter Apps, de Cause-pagina van Facebook en groepen op LinkedIn: wat is nu het beste voor jouw organisatie?

Hierbij een handige lijst met alle tips&tricks voor nonprofit organisaties.


Posted by Sanne Smeets

Een inspirerend 2011 gewenst!

January 6, 2011


Online matchmaking – een goed idee?

December 20, 2010

Online matchmaking voor bedrijven en maatschappelijke organisaties – een goed idee?

Daarover verschillen de meningen. Een ‘datingsite’ voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. “Dat is laagdrempelig” en “het brengt je op nieuwe ideeën”. Ook is het “handig als startpunt”. Maar vraagt het vormen van een waardevol partnership geen maatwerk? En hanteert GoodMatch “toelatingscriteria voor bedrijven en maatschappelijke organisaties”?

Dit zijn slechts een paar  van de waardevolle opmerkingen die de revue passeerden op 15 december. De middag heeft ons veel informatie opgeleverd waar we verder mee kunnen. Het blijkt maar weer: verzamel een groep mensen met verschillende achtergronden, praat over je idee en je komt tot nieuwe inzichten. Aanvullende ideeën, ont- of bekrachtiging  van je overtuigingen.

Op 15 december jl. organiseerde GoodMatch een bijeenkomst voor bedrijven en maatschappelijke organisaties om van gedachten te wisselen over partnerships. Wat maakt een partnership tussen profit en non-profit sterk? Hoe vind je de juiste partner en welke toegevoegde waarde heeft een matchmaking platform? Wij vonden het fantastisch om met een groep enthousiaste mensen onze ideeën te delen en aan te vullen. Bedankt!

Posted by Harriet Robijn

Bezuinigingen op ontwikkelingsgeld

December 7, 2010

Het BNP gaat naar beneden en daarmee ook het geld beschikbaar voor ontwikkelingshulp. Dat is een van de redenen dat er op bovenop de bezuinigingen nog eens 12,5 % extra gekort wordt op de ontwikkelingsgelden vertelde het CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier in een uitzending van het programma Uitgesproken Vara.

Ook is het CDA van mening dat ontwikkelingshulp een positieve invloed moet hebben op de economie en daarmee de bedrijven gevestigd in het land van herkomst.

GoodMatch ziet dit ook als het ideaal; bedrijven en maatschappelijke organisaties werken samen aan een mooiere wereld. Een win-win situatie voor beide partijen. Maar dat betekent nog niet dat er op korte termijn zo flink gekort kan worden! Strategisch gezien niet de beste oplossing. Beter als de overheid eerst de bedrijven stimuleert om met maatschappelijke organisaties te gaan samenwerken. Zo voorkom je dat maatschappelijke organisaties accuut met een groot financieel probleem zitten.

Posted by Marieke Schoenmaeckers